Người làm SEO

Tôi là 1 SEOer, TeamSEO của tôi đưa ra kế hoạch và thực hiện các dự án SEO lớn - nhỏ. Cung cấp dịch vụ SEO chuyên nghiệp Web : SEOPhongVu.com Mail : seophongvu@gmail.com
    "Thời gian của bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí nó sống cuộc đời của những người khác. Đừng để mình vướng vào những giáo điều, suy nghĩ theo những lối mòn mà người khác đã vạch sẵn"